Over grenzen heen gaan

Uw lichaam is intelligent en sociaal. Wanneer een van uw organen het zwaar heeft, reikt een ander orgaan de helpende hand: compenseren. Om toch datgene te kunnen doen waar u uw zinnen op hebt gezet. Zo vergt iedereen wel eens een extra belasting van zijn lichaam door over een grens heen te gaan. Denk aan overmatig eten, drinken of sporten of iets te ondernemen waar u moeite mee hebt. Wanneer dat regelmatig voorkomt, bijvoorbeeld vanuit een aangeboren toestand, gaat u dat uiteindelijk lichamelijk merken.
 

Uw innerlijk vermogen

Er hoeft maar één radertje uit te vallen om klachten te laten ontstaan. Zoals moeheid, hoofdpijn, slechte weerbaarheid of griep. Daarnaast wordt uw innerlijk vermogen door uw levenslot op de proef gesteld. Uw lichaam als graadmeter geeft aan dat u iets aan het doen bent wat u eigenlijk niet kunt waarmaken. Dan is het tijd om naar uzelf te luisteren en actie te ondernemen. Opdat u uw lijf niet meer onnodig zult belasten. Rob helpt u hier graag bij.
 

Heb ik aan een consult voldoende?

Dat is afhankelijk wat uw geestelijk lichaam nodig heeft om te functioneren en tot innerlijke harmonie te komen. Maar ook van uw wensen, groei of ontwikkeling die u wilt of moet doormaken. Tijdens de behandeling sterkt Rob uw helend vermogen en geeft hij u altijd het hoogst haalbare mee. Het proces waar hij mee bezig is, is namelijk continu in beweging. Het gaat steeds sneller en zijn bereik wordt groter.
 

Verder ontwikkelen

Na het consult kan het zijn dat u, na een bepaalde periode, weer de behoefte hebt om u verder te ontwikkelen. De nieuwste ontdekkingen en bewustwordingen tot u te nemen. Of het scherpen van uw zintuigen. Er kunnen ook weer klachten ontstaan wanneer u uw doelen heeft bijgesteld. Tijd voor een vervolgconsult.

“Sinds ik bij Rob ben geweest, ben ik eindelijk van mijn migraine af."

Cliënt